ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Ένταξη Προσφυγοπαίδων, ηλικίας έως 15 ετών, στο Εκπαιδευτικό Σύστημα (Αφίσα Δράσης)

Ανάρτηση Στοιχείων για την Εκτέλεση του Προϋπολογισμού της Δ.Δ.Ε. Α΄ Αθήνας για το Χρονικό Διάστημα 1/7 - 31/7/2017 (Αρχείο)

Ενημέρωση για τη θερινή Εφημερία των Σχολείων της Δ.Δ.Ε. Α΄ Αθήνας (Αρχείο)

Ανάρτηση Στοιχείων για την Εκτέλεση του Προϋπολογισμού της Δ.Δ.Ε. Α΄ Αθήνας για το Χρονικό Διάστημα 1/6 - 30/6/2017 (Αρχείο)

Οδηγίες Ενημέρωσης μαθητών/μαθητριών σχετικά με το αποτέλεσμα της Ηλεκτρονικής τους Δήλωσης Προτίμησης για τα ΕΠΑ.Λ. (Αρχείο)

Οδηγίες για την Υποβολή της Ηλεκτρονικής Δήλωσης Προτίμησης για τα ΕΠΑ.Λ. (Αρχείο)

Εγγραφές στο Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο - Λύκειο (Ανακοίνωση) (Αίτηση)

Διευκρινίσεις σχετικά με την Επιλογή Υποψηφίων Διευθυντών όλων των τύπων Σχολικών Μονάδων (Αρχείο)

Ανάρτηση Στοιχείων για την Εκτέλεση του Προϋπολογισμού της Δ.Δ.Ε. Α΄ Αθήνας για το Χρονικό Διάστημα 1/5 - 31/5/2017 (Αρχείο)

Επιλογή Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων

(Έγγραφο 1) (Έγγραφο 2) (Έγγραφο 3) (Πρόσκληση Διεύθυνσης) (Σχολεία Διεύθυνσης) (Αίτηση) (Υπεύθυνη Δήλωση)