ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Ανάρτηση στοιχείων σχετικών με την εκτέλεση του προϋπολογισμού εξόδων της Δ/νσης Δ.Ε. Α΄ Αθήνας (Ε.Φ. 1019-201-9920500), τα οποία αφορούν το χρονικό διάστημα 1/7/2019 - 31/7/2019 (έγγραφο)

Πρόσκληση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τοποθέτηση στο Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο Αθηνών (Αρχείο)

Αιτήσεις για μεταθέσεις  ΕΕΠ - ΕΒΠ (Αρχείο)

Πρόσληψη οδηγών συνοδών για τις ΣΜΕΑΕ (Αρχείο1) (Αρχείο2) (Αρχείο3)

Aνάρτηση στοιχείων σχετικών με την εκτέλεση του προϋπολογισμού εξόδων της Δ/νσης Δ.Ε. Α΄ Αθήνας (Ε.Φ. 1019-201-9920500), τα οποία αφορούν το χρονικό διάστημα 1/6/2019 - 30/6/2019   ΑΔΑ

Προσωρινή τοποθέτηση  εκπαιδευτικών (αρχείο)

Ανακοίνωση πράξης ανάληψης εκπαιδευτικών που μετατέθηκαν στην ΔΔΕ Α΄ Αθήνας (Αρχείο)

Εξεταστικά κέντρα ειδικών μαθημάτων (εκτός του μαθήματος των Αγγλικών) και των προφορικά εξεταζομένων (αρχείο)

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Αρχείο)

Aνάρτηση στοιχείων σχετικών με την εκτέλεση του προϋπολογισμού εξόδων της Δ/νσης Δ.Ε. Α΄ Αθήνας (Ε.Φ. 1019-201-9920500), τα οποία αφορούν το χρονικό διάστημα 1/5/2019 - 31/5/2019 ()