ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Πραγματοποίηση 4ης Διημερίδας από ΚΕΣΥΠ Ηλιούπολης σε συνεργασία με τον Δήμο Ηλιούπολης

(Έγγραφο) (Πρόσκληση) (Πρόγραμμα) (Αφίσα)

Συμπληρωματικές Πληροφορίες για το Σεμινάριο με τίτλο «Ευαισθητοποίηση για μια Συμπεριληπτική Εκπαίδευση σε ζητήματα Σεξουαλικού Προσανατολισμού, Ταυτότητας Φύλου και Χαρακτηριστικών Φύλου»

(Έγγραφο) (Πρόγραμμα) (Κύκλοι Βιωμάτων)

Επιστολή Συγχαρητηρίων στο 38ο ΓΕΛ Αθήνας για ταινία μικρού μήκους (Αρχείο) (Έπαινος)

Ανάρτηση Στοιχείων για την Εκτέλεση του Προϋπολογισμού της Δ.Δ.Ε. Α΄ Αθήνας για το Χρονικό Διάστημα 1/2 - 28/2/2018 (Αρχείο)

Σεμινάριο με τίτλο «Ευαισθητοποίηση για μια Συμπεριληπτική Εκπαίδευση σε ζητήματα Σεξουαλικού Προσανατολισμού, Ταυτότητας Φύλου και Χαρακτηριστικών Φύλου» (Έγγραφο) (Πρόγραμμα) (Αφίσα)

Επιμορφωτικό Σεμινάριο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης της Δ.Δ.Ε. Α΄ Αθήνας, με θέμα «Πράσινες Αξίες στις Πράσινες Γωνιές της Γειτονιάς μου» σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης (Έγγραφο) (Ενδεικτικό Πρόγραμμα)

Στήριξη Σχολείων με Τάξεις Υποδοχής Προσφύγων από τον ΣΣΝ (Αρχείο)

Βιωματικά Σεμινάρια για Εκπαιδευτικούς από τον Σ.Σ.Ν. A' Αθήνας (Αρχείο)

Συγχαρητήρια Επιστολή στο 38ο ΓΕΛ Αθήνας (Αρχείο 1) (Αρχείο 2)

Συγχαρητήρια Επιστολή στο 7ο Γυμνάσιο Αθήνας (Αρχείο) (Δελτίο Τύπου)