ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Προκήρυξη για την πλήρωση κενών-κενούμενων θέσεων Υποδιευθυντών/τριων Σχολικών Μονάδων της ΔΔΕ Α΄Αθήνας και Υπευθύνων Τομέων Ε.Κ. (Αρχείο)

Εφαρμογή του Ν. 4547/2018 (Αρχείο)  -  Ν.4547/2018/ΦΕΚ 102 τ.Α. (Αρχείο)      ΦΕΚ 4412_τ.Β_3-10-2018 (Αρχείο)

Αίτηση υποψηφιότητας για θέση Υποδιευθυντή - Υπ. Τομέα σχολικής μονάδας ΔΔΕ Α΄Αθήνας (Αρχείο)

Υπεύθυνη δήλωση (Αρχείο)

 

Σεμινάριο ΠΕ για να λαδώσουμε τις μηχανές (αρχείο)

Επιμορφωτικό Σεμινάριο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης της Δ.Δ.Ε. Α΄ Αθήνας (αρχείο)

Ανακοίνωση για επιτηρητές ΚΠΓ Νοεμβρίου 2018 (αρχείο) & αίτηση (αρχείο)

Προϋπολογισμός ΔΔΕ Α΄Αθήνας για 1/9/2018/ έως 30/9/2018 (Αρχείο)

Γ Φάση Μαθητείας Χρονοδιάγραμμα Με Παράταση (109450 2) (αρχείο)

Οριστικοποίηση αιτήσεων ΚΠΓ περιόδου Νοεμβρίου 2018 (αρχείο) &

Ωρολόγιο Πρόγραμμα ΚΠΓ Νοεμβρίου 2018 (αρχείο) &

Προκήρυξη Εξετάσεων ΚΠΓ Νοεμβρίου 2018 (αρχείο)

Κατατακτήριες εξετάσεις μουσικό Αθηνών Β και Γ τάξης Γυμνασίου (αρχείο)

Hμερίδα με θέμα «Ανάδειξη Ανοιχτών Εκπαιδευτικών Πρακτικών Αξιοποίησης Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Περιεχομένου στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση» 20/09/2018

Εκπαίδευση για την Αειφορία - Ενημερωτική συνάντηση για την καινοτόμα εκπαιδευτική δράση «Το παιδί, η πόλη και τα μνημεία» 19/09/2018