Κρατικό Πιστοποιητικό Πληροφορικής (Αρχείο)

Πρόσκληση Εκπαιδευτικών ΚΠπ 2018-2019 (Αρχείο)

Τμήματα Κρατικού Πιστοποιητικού Πληροφορικής (Αρχείο)