Στοιχεία σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού εξόδων της Δ/νσης Δ.Ε. Α΄ Αθήνας (Ε.Φ. 90 06 182), που αφορούν το χρονικό διάστημα 1/12/2018 - 31/12/2018 (αρχείο)