Έγκριση συνεργασίας  Αγωγής Υγείας ΔΔΕ Α΄ Αθήνας με  το Κέντρο Υγείας του Παιδιού Καισαριανής για το σχολικό έτος 2018-2019 (αρχείο)