Συγχαρητήρια επιστολή Διαπολιτισμικού για διάκριση στη δράση Brights 2018 (Αρχείο)