Πρόσκληση υποβολής αίτησης απόσπασης εκπαιδευτικών ΠΕ11 για την πλήρωση θέσεων Υπευθύνων Φυσικής Αγωγής και Σχολικού Αθλητισμού της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Α΄ Αθήνας (ΑΔΑ: 63ΗΙ4653ΠΣ-7Τ9)