Εκτύπωση

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση κενής θέσης Διευθυντή/ντριας στο Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο Αθηνών της Δ/νσης Δ/θμιας Εκπ/σης Α΄ Αθήνας

(ΑΔΑ: 78ΤΧ4653ΠΣ-3ΥΠ78ΤΧ4653ΠΣ-3ΥΠ)(Υπόδειγμα δήλωσης)