Πρόσκληση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τοποθέτηση στο Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο Αθηνών (Αρχείο)