Προκύρυξη εξετάσεων (αρχείο),

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Εξετάσεων ΚΠΓ περιόδου Β 2019 (αρχείο),

Οριστικοποίηση αιτήσεων (αρχείο)