Πλήρωση με απόσπαση δύο (02) κενών θέσεων Υπευθύνων Φυσικής Αγωγής και Σχολικού Αθλητισμού (Φ.Α.ΣΧ.Α.)

της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Α΄ Αθήνας (Αρχείο1) (Αρχείο2) (Αρχείο3)