Επιμορφωτικό σεμινάριο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης για τους/τις εκπαιδευτικούς στα πλαίσια του ερευνητικού προγράμματος «Δράσεις Βιωματικής κατάρτισης για εκπαιδευτικούς στο δάσος» (αρχείο)