ΔΙΗΜΕΡΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (έγγραφο)

Σεμινάριο ΠΕ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΤΟΠΙΟ ΩΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ (πρόγραμμα)