Αναλυτικό πρόγραμμα εξετάσεων και καθορισμός εξεταστικών κέντρων του γραπτού διαγωνισμού για πλήρωση θέσεων της Tράπεζας Ελλάδος (ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1Γ/2019) (αρχείο)