Επιμορφωτικό Σεμινάριο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης σε συνεργασία με το Ευγενίδειο Ίδρυμα Δευτέρα 3 Φεβρουαρίου 2020 (έγγραφο)