Σεμινάριο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Για τα θαλάσσια απορρίμματα, τα πλαστικά μιας χρήσης και την ανακύκλωση (αρχείο) (Πρόγραμμα)