Συνεργασία  Αγωγής Υγείας ΔΔΕ Α΄ Αθήνας με  το Κέντρο Υγείας του Παιδιού Καισαριανής για το σχολικό έτος 2019-2020 (έγγραφο)