Ανακοίνωση για προκηρύξεις 1ΓΤ/2020 ΚΑΙ 2ΓΔ/2020 του ΑΣΕΠ (Αρχείο)