Ανάρτηση στοιχείων σχετικών με την εκτέλεση του προϋπολογισμού εξόδων  της Δ/νσης Δ.Ε. Α΄ Αθήνας (Ε.Φ. 1019-206-9920500), τα οποία αφορούν το χρονικό διάστημα 1/3/2020 - 31/3/2020 (έγγραφο)