Ημερίδα για Εκπαιδευτικούς Παράλληλων Στηρίξεων (Έγγραφο)