Παράταση Υποβολής Αιτήσεων Συμμετοχής στην Ημέρα Διαλόγου για Μαθητές/τριες με θέμα «Για ένα Δημοκρατικό και Συμμετοχικό Σχολείο» (Έγγραφο) (Αίτηση)