Παραλαβή Βεβαιώσεων Πιστοποίησης ΤΠΕ Α΄ Επιπέδου Περιόδου 2012 και Επιπέδου 2011 από την ΔΔΕ Α΄ Αθήνας (6ος Όροφος κ. Λινάρδος) (Αρχείο)