Συνεργασία Γραφείου Αγωγής Υγείας ΔΔΕ Α΄ Αθήνας με το Κέντρο Υγείας του Παιδιού Καισαριανής για το Σχολικό Έτος 2015-2016 (Έγγραφο)