Προγράμματα Σχολικών Δραστηριοτήτων (Έγγραφο) (Πράξη) (Πίνακας)