Πρόσκληση στη Διημερίδα Επαγγελματικού Προσανατολισμού της Δ.Δ.Ε. Α΄ Αθήνας - ΚΕ.ΣΥ.Π. Γαλατσίου με θέμα:«Σπουδές και Επαγγέλματα» (Έγγραφο) (Πρόσκληση) (Αφίσα)