ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Προσωρινή τοποθέτηση  εκπαιδευτικών (αρχείο)

Ανακοίνωση πράξης ανάληψης εκπαιδευτικών που μετατέθηκαν στην ΔΔΕ Α΄ Αθήνας (Αρχείο)

Εξεταστικά κέντρα ειδικών μαθημάτων (εκτός του μαθήματος των Αγγλικών) και των προφορικά εξεταζομένων (αρχείο)

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Αρχείο)

Aνάρτηση στοιχείων σχετικών με την εκτέλεση του προϋπολογισμού εξόδων της Δ/νσης Δ.Ε. Α΄ Αθήνας (Ε.Φ. 1019-201-9920500), τα οποία αφορούν το χρονικό διάστημα 1/5/2019 - 31/5/2019 ()

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (Τ.Ε.Φ.Α.Α.) ΕΤΟΥΣ 2019  (αρχείο)

Απολογισμός εγκεκριμένων προγραμμάτων Αγωγής Υγείας για το σχολικό έτος 2018-2019 Έγγραφο

Έντυπο απολογισμού προγράμματος Αγωγής Υγείας για το σχολικό έτος 2018-2019 

Προκήρυξη για την πλήρωση θέσεων  μελών των Π.Ο. των Κ.Ε.Α. Αττικής (Αρχείο)

Αίτηση υποψηφιότητας (Αρχείο)

Υπεύθυνη δήλωση (Αρχείο)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΕΣ (Αρχείο)

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Δ.Δ.Ε. Α΄ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧ. ΕΤΟΥΣ 2018-2019 Αρχείο