ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Σεμινάριο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Για τα θαλάσσια απορρίμματα, τα πλαστικά μιας χρήσης και την ανακύκλωση (αρχείο) (Πρόγραμμα)

Ανάρτηση στοιχείων σχετικών με την εκτέλεση του προϋπολογισμού εξόδων  της Δ/νσης Δ.Ε. Α΄ Αθήνας (Ε.Φ. 1019-206-9920500), τα οποία αφορούν το χρονικό διάστημα 1/1/2020 - 31/1/2020 (έγγραφο)

Επιμορφωτικό Σεμινάριο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης σε συνεργασία με το Ευγενίδειο Ίδρυμα Δευτέρα 3 Φεβρουαρίου 2020 (έγγραφο)

Αναλυτικό πρόγραμμα εξετάσεων και καθορισμός εξεταστικών κέντρων του γραπτού διαγωνισμού για πλήρωση θέσεων της Tράπεζας Ελλάδος (ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1Γ/2019) (αρχείο)

Μιλώντας για τον σεισμικό κίνδυνο στη σχολική κοινότητα (έγγραφο)

ΑΦΙΣΑ

ΔΙΗΜΕΡΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (έγγραφο)

Σεμινάριο ΠΕ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΤΟΠΙΟ ΩΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ (πρόγραμμα)

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάληψη υπερωριακής απασχόλησης σε κατ΄οίκον διδασκαλία μαθητών (αρχείο) (αίτηση)

Ανάρτηση στοιχείων σχετικών με την εκτέλεση του προϋπολογισμού εξόδων της Δ/νσης Δ.Ε. Α΄ Αθήνας (Ε.Φ. 1019-201-9920500), τα οποία αφορούν το χρονικό διάστημα 1/12/2019 - 31/12/2019 (έγγραφο)

Παραλαβή Πτυχίων ΚΠΓ Μαϊου 2019 (αρχείο)

2η Ανακοινοποίηση-Πρόσκληση για συμπλήρωση ωραρίου σε κατ' οίκον διδασκαλία (αρχείο)

Υποκατηγορίες

Ανακοίνωση για αναπληρωτές - ωρομίσθιους εκπαιδευτικούς

Παρακαλούνται οι εκπαιδευτικοί (αναπληρωτές, ωρομίσθιοι) καθώς και το Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό - Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό που προσλαμβάνονται στη Δ.Δ.Ε. Α΄ Αθήνας, μέσω όλων των προγραμμάτων (ΕΣΠΑ, ΠΔΕ, Τακτικός Πρoϋπολογισμός), οι οποίοι δεν έχουν εγγραφεί στην υπηρεσία προσωπικής ενημέρωσης της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Α΄ Αθήνας (https://athena.net.gr/athena/personalinfo/), να εγγραφούν.

Το αργότερο μέχρι και την επόμενη ημέρα από την ανάληψη υπηρεσίας στη Δ.Δ.Ε. Α΄ Αθήνας, παρακαλούνται όλοι οι προσλαμβανόμενοι εκπαιδευτικοί να ελέγξουν και να ενημερώσουν τα προσωπικά τους στοιχεία, επιλέγοντας το εικονίδιο «ρυθμίσεις» και στη συνέχεια «Αλλαγή προσωπικών στοιχείων».

Για τυχόν προβλήματα στην εγγραφή, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με το τμήμα Μηχανογράφησης (τηλ. 210  52 22 281).

 Οδηγίες αλλαγής προσωπικών στοιχείων

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ -ΕΕΠ -ΕΒΠ - ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ -ΕΕΠ -ΕΒΠ - ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ (Αρχείο