ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Προκήρυξη επιλογής με απόσπαση υπευθύνων Ε.Κ.Φ.Ε

(ΑΔΑ: 6ΣΩΜ4653ΠΣ-ΘΚΙ) (Αίτηση) (Υπέυθυνη Δήλωση) (Χρονοδιάγραμμα)

(ΦΕΚ 5934_31-12-2018 Ε.Κ.Φ.Ε) (Ν_4547_2018_ΦΕΚ 102_τ.Α)

Προκήρυξη για την πλήρωση θέσεων Υπευθύνων Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Α΄ Αθήνας

(ΑΔΑ: ΨΒΕΓ4653ΠΣ-ΖΟΨ) (Αίτηση) (Υπεύθυνη δήλωση) (ΦΕΚ 5919/31-12-2018 Υπευθύνοι Πληροφορικής) (Εγκύκλιος)

Συγχαρητήρια επιστολή Διαπολιτισμικού για διάκριση στη δράση Brights 2018 (Αρχείο)

Έγκριση συνεργασίας  Αγωγής Υγείας ΔΔΕ Α΄ Αθήνας με  το Κέντρο Υγείας του Παιδιού Καισαριανής για το σχολικό έτος 2018-2019 (αρχείο)

Στοιχεία σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού εξόδων της Δ/νσης Δ.Ε. Α΄ Αθήνας (Ε.Φ. 90 06 182), που αφορούν το χρονικό διάστημα 1/12/2018 - 31/12/2018 (αρχείο)

ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΙΣ 24-1-19 (Αρχείο)

Κρατικό Πιστοποιητικό Πληροφορικής (Αρχείο)

Πρόσκληση Εκπαιδευτικών ΚΠπ 2018-2019 (Αρχείο)

Τμήματα Κρατικού Πιστοποιητικού Πληροφορικής (Αρχείο)

Μόρια Μεταθέσεων

ΑΔΑ:(6ΓΣ54653ΠΣ-4ΩΞ)

Απο περιοχή σε περιοχή (αρχείο), Απο περιοχή σε περιοχή σε ΣΜΕΑΕ-ΚΕΣΥ (αρχείο),

Σε Καλλιτεχνικά σχολεία (αρχείο), Σε Μουσικά σχολεία (αρχείο), Σε ΣΜΕΑΕ-ΚΕΣΥ (αρχείο), Σε σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης (αρχείο)

Με εξειδικευση στη Συμβουλευτική και στον Επαγγελματικό Προσανατολισμό σε Κ.Ε.Σ.Υ. (αρχείο)

Με εξειδικευση στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα των Κωφών και στη Γραφή BRAILLE των τυφλών (αρχείο)

Προκήρυξη 27693/11-12-2018 Κενών-Κενούμενων θέσεων Υποδιευθυντών Σχ.μονάδων-Υπ. τομέα Ε.Κ. 2018

(ΑΔΑ 6ΦΜΦ4653ΠΣ-Θ9Ν) (ΦΕΚ 4412/τ.Β 3-10-2018) (Ν4547/2018 ΦΕΚ 102/τ.Α) (Εφαρμογή του ν.4547/2018)

(Αίτηση Υποδιευθυντών Υπ. Τομέων ΔΔΕ Α' ΑΘΗΝΑΣ) (Υπεύθυνη Δήλωση)

 Στοιχεία σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Δ.Δ.Ε. Α' Αθήνας που αφορούν το χρονικό διάστημα 1/11/2018 έως 30/11/2018 (αρχείο)

Υποκατηγορίες

Ανακοίνωση για αναπληρωτές - ωρομίσθιους εκπαιδευτικούς

Παρακαλούνται οι εκπαιδευτικοί (αναπληρωτές, ωρομίσθιοι) καθώς και το Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό - Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό που προσλαμβάνονται στη Δ.Δ.Ε. Α΄ Αθήνας, μέσω όλων των προγραμμάτων (ΕΣΠΑ, ΠΔΕ, Τακτικός Πρoϋπολογισμός), οι οποίοι δεν έχουν εγγραφεί στην υπηρεσία προσωπικής ενημέρωσης της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Α΄ Αθήνας (https://athena.net.gr/athena/personalinfo/), να εγγραφούν.

Το αργότερο μέχρι και την επόμενη ημέρα από την ανάληψη υπηρεσίας στη Δ.Δ.Ε. Α΄ Αθήνας, παρακαλούνται όλοι οι προσλαμβανόμενοι εκπαιδευτικοί να ελέγξουν και να ενημερώσουν τα προσωπικά τους στοιχεία, επιλέγοντας το εικονίδιο «ρυθμίσεις» και στη συνέχεια «Αλλαγή προσωπικών στοιχείων».

Για τυχόν προβλήματα στην εγγραφή, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με το τμήμα Μηχανογράφησης (τηλ. 210  52 22 281).

 Οδηγίες αλλαγής προσωπικών στοιχείων

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ -ΕΕΠ -ΕΒΠ - ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ -ΕΕΠ -ΕΒΠ - ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ (Αρχείο