ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Συγχαρητήρια-5ο ΓΕΛ Βύρωνα (αρχείο)

Συγχαρητήρια-Μουσικό Σχολείο Αθηνών (αρχείο)

Ενημερωτικές δράσεις συνεργασίας Αγωγής Υγείας ΔΔΕ Α΄ Αθήνας με τη Γραμμή Ψυχολογικής Στήριξης 11528-Δίπλα σου (αρχείο) &

Eνημερωτικές δράσεις ευαισθητοποίησης σε σχολικές μονάδες της ΔΔΕ Α΄ Αθήνας για το σχολικό έτος 2019-2020 (αρχείο) &

Ενημερωτικές δράσεις συνεργασίας της Αγωγής Υγείας ΔΔΕ Α΄ Αθήνας με τη Γενική Γραμματεία Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων για το σχολικό έτος 2019-2020 (αρχείο)

Ανάρτηση στοιχείων σχετικών με την εκτέλεση του προϋπολογισμού εξόδων της Δ/νσης Δ.Ε. Α΄ Αθήνας (Ε.Φ. 1019-201-9920500), τα οποία αφορούν το χρονικό διάστημα 1/10/2019 - 31/10/2019  (αρχείο)

Ανακοίνωση ονομάτων επιτηρητών Κ.Π.Γ. Β' Περιόδου 2019 (Νοέμβριος) (αρχείο)

Εξεταστικά κέντρα ΚΠΓ Νοεμβρίου 2019 (αρχείο)

Προκήρυξη για την πλήρωση κενών - κενούμενων θέσεων Υποδιευθυντών/τριών Σχολικών Μονάδων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Α΄ Αθήνας και Υπευθύνου Τομέα Ε.Κ.

Ν_4547_2018_ΦΕΚ 102_τ.Α, ΦΕΚ 4412_τ.Β_3-10-2018, ΑΔΑ: ΨΒΓ14653ΠΣ-Ψ3ΧΨΒΓ14653ΠΣ-Ψ3Χ,

Αίτηση Υποδιευθυντών Υπ. Τομέων ΔΔΕ Α ΑΘΗΝΑΣ, ΥΠΕΥΘΥΝΗ_ΔΗΛΩΣΗ

Σεμινάριο ΚΠΕ Αργυρούπολης (αρχείο)

Ημερίδα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης (αρχείο)

Πλήρωση με απόσπαση δύο (02) κενών θέσεων Υπευθύνων Φυσικής Αγωγής και Σχολικού Αθλητισμού (Φ.Α.ΣΧ.Α.)

της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Α΄ Αθήνας (Αρχείο1) (Αρχείο2) (Αρχείο3)

Υποκατηγορίες

Ανακοίνωση για αναπληρωτές - ωρομίσθιους εκπαιδευτικούς

Παρακαλούνται οι εκπαιδευτικοί (αναπληρωτές, ωρομίσθιοι) καθώς και το Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό - Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό που προσλαμβάνονται στη Δ.Δ.Ε. Α΄ Αθήνας, μέσω όλων των προγραμμάτων (ΕΣΠΑ, ΠΔΕ, Τακτικός Πρoϋπολογισμός), οι οποίοι δεν έχουν εγγραφεί στην υπηρεσία προσωπικής ενημέρωσης της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Α΄ Αθήνας (https://athena.net.gr/athena/personalinfo/), να εγγραφούν.

Το αργότερο μέχρι και την επόμενη ημέρα από την ανάληψη υπηρεσίας στη Δ.Δ.Ε. Α΄ Αθήνας, παρακαλούνται όλοι οι προσλαμβανόμενοι εκπαιδευτικοί να ελέγξουν και να ενημερώσουν τα προσωπικά τους στοιχεία, επιλέγοντας το εικονίδιο «ρυθμίσεις» και στη συνέχεια «Αλλαγή προσωπικών στοιχείων».

Για τυχόν προβλήματα στην εγγραφή, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με το τμήμα Μηχανογράφησης (τηλ. 210  52 22 281).

 Οδηγίες αλλαγής προσωπικών στοιχείων

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ -ΕΕΠ -ΕΒΠ - ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ -ΕΕΠ -ΕΒΠ - ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ (Αρχείο