ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για επιτηρητές ΚΠΓ Μαΐου 2019 (αρχείο) (δήλωση)

Παρεμβάσεις ευαισθητοποίησης για τις έμφυλες ταυτότητες σε συνεργασία με τη Γραμμή Ψυχολογικής Υποστήριξης 11528-Δίπλα σου  Αρχείο

Ανάρτηση στοιχείων σχετικών με την εκτέλεση του προϋπολογισμού εξόδων της Δ/νσης Δ.Ε. Α΄ Αθήνας (Ε.Φ. 1019-201-9920500), που αφορούν το χρονικό διάστημα 1/3/2019 - 31/3/2019 (αρχείο)

Προκήρυξη πλήρωσης κενούμενης θέσης Υποδιευθυντή/ντριας Σχολικής Μονάδας της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Α΄ Αθήνας

(ΑΔΑ: ΨΓΞ64653ΠΣ-73Ω) (Εφαρμογή_του_ν.4547_2018) (Ν_4547_2018_ΦΕΚ 102_τ.Α) (ΦΕΚ 4412_τ.Β_3-10-2018)

(Αίτηση Υποδιευθυντών ΔΔΕ Α ΑΘΗΝΑΣ) (ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ)

Προκήρυξη για την πλήρωση των θέσεων Διευθυντών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αρχείο

Τοποθετήσεις εκπαιδευτικών 13-03-2019 (Αρχείο)

Προκήρυξη Προϊσταμένου Εκπαιδευτικών Θεμάτων ΔΔΕ Α' Αθήνας (ΑΔΑ: Ψ6Μ94653ΠΣ-ΞΣΗ) (Υπεύθυνη Δήλωση) (Αίτηση)

Σεμινάριο με θέμα «Αντισεισμική Προστασία σχολικών Μονάδων»  Αρχείο Ανακοινοποίηση στο Ορθό

Πιλοτικό πρόγραμμα ευαισθητοποίησης σε θέματα έμφυλων ταυτοτήτων (Ορλάντο για σχολεία β)(αρχείο)

Ανάρτηση στοιχείων σχετικών με την εκτέλεση του προϋπολογισμού εξόδων της Δ/νσης Δ.Ε. Α΄ Αθήνας (Ε.Φ. 1019-201-9920500), που αφορούν το χρονικό διάστημα 1/2/2019 - 28/2/2019 (αρχείο)