ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Διημερίδα Επαγγελματικού Προσανατολισμού της Δ.Δ.Ε. Α΄ ΑΘΗΝΑΣ και του ΚΕ.ΣΥ.Π. Γαλατσίου (Έγγραφο) (Πρόγραμμα - Πρόσκληση) (Αφίσα)

Πραγματοποίηση Ημερίδας Γονέων στο 3ο Γυμνάσιο Ηλιούπολης (Έγγραφο) (Πρόγραμμα) (Αφίσα)

Επιτηρητές για Κ.Π.Γ. Ιουνίου 2016 (Αρχείο)

Συμμετέχοντες Εκπαιδευτικοί στις Αυτοτελείς Συναντήσεις Ευαισθητοποίησης - Υποστήριξης (Έγγραφο)

Σεμινάριο Ευαισθητοποίησης σε Ζητήματα Εθελοντισμού για τη Μεταμόσχευση Μυελού των Οστών (Έγγραφο)

Βιωματικό Σεμινάριο για τη Διαφορετικότητα για Εκπαιδευτικούς από τον Σ.Σ.Ν. (Έγγραφο - Επιστολή)

Ανάρτηση Στοιχείων για την Εκτέλεση του Προϋπολογισμού της Δ.Δ.Ε. Α΄ Αθήνας για το Χρονικό Διάστημα 1/3 - 31/3/2016 (Αρχείο)

Έγκριση Υλοποίησης Δράσεων σε Σχολικές Μονάδες της Δ.Δ.Ε. Α΄ Αθήνας (Έγγραφο)

Έγκριση Συνεργασίας Αγωγής Υγείας Δ.Δ.Ε. Α΄ Αθήνας με το Κ.Π. Ίριδα (Έγγραφο)

Αυτοτελείς Συναντήσεις Ευαισθητοποίησης - Υποστήριξης Εκπαιδευτικών (Έγγραφο) (Αίτηση) (Αφίσα)

Υποκατηγορίες

Ανακοίνωση για αναπληρωτές - ωρομίσθιους εκπαιδευτικούς

Παρακαλούνται οι εκπαιδευτικοί (αναπληρωτές, ωρομίσθιοι) καθώς και το Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό - Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό που προσλαμβάνονται στη Δ.Δ.Ε. Α΄ Αθήνας, μέσω όλων των προγραμμάτων (ΕΣΠΑ, ΠΔΕ, Τακτικός Πρoϋπολογισμός), οι οποίοι δεν έχουν εγγραφεί στην υπηρεσία προσωπικής ενημέρωσης της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Α΄ Αθήνας (https://athena.net.gr/athena/personalinfo/), να εγγραφούν.

Το αργότερο μέχρι και την επόμενη ημέρα από την ανάληψη υπηρεσίας στη Δ.Δ.Ε. Α΄ Αθήνας, παρακαλούνται όλοι οι προσλαμβανόμενοι εκπαιδευτικοί να ελέγξουν και να ενημερώσουν τα προσωπικά τους στοιχεία, επιλέγοντας το εικονίδιο «ρυθμίσεις» και στη συνέχεια «Αλλαγή προσωπικών στοιχείων».

Για τυχόν προβλήματα στην εγγραφή, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με το τμήμα Μηχανογράφησης (τηλ. 210  52 22 281).

 Οδηγίες αλλαγής προσωπικών στοιχείων

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ -ΕΕΠ -ΕΒΠ - ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ -ΕΕΠ -ΕΒΠ - ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ (Αρχείο