ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Πινακες Κατάταξης για την Ενισχυτική Διδασκαλία μετά την Ανάληψη Υπηρεσίας (ΠΕ02) (ΠΕ03) (ΠΕ04.01) (ΠΕ04.02)

Ανάρτηση Στοιχείων για την Εκτέλεση του Προϋπολογισμού της Δ.Δ.Ε. Α΄ Αθήνας για το χρονικό διάστημα 1/2 - 29/2/2016 (Αρχείο)

Πινακες Κατάταξης για την Ενισχυτική Διδασκαλία - Τελική Κατάταξη (ΠΕ02) (ΠΕ03) (ΠΕ04.01) (ΠΕ04.02)

Δεκαπεντάωρο Σεμινάριο για Διευθυντές/ντριες Γυμνασίων της ΔΔΕ Α΄ Αθήνας (Έγγραφο) (Αίτηση)

Επιμορφωτικό Σεμινάριο των Πολιτιστικών Θεμάτων με θέμα "αναζητώντας το χαμένο χρόνο" (στις επιστήμες και τις τέχνες), το οποίο θα διεξαχθεί 7 Μαρτίου μέχρι 10 Απριλίου 2016 (Πρόγραμμα)

Ομάδα Μελών ΟΔΠ από τον Σ.Σ.Ν. (Έγγραφο - Επιστολή)

Η Προθεσμία για τη Δήλωση Συμμετοχής στην Ομάδα ΟΔΠ παρατείνεται μέχρι την Παρασκευή 4 Μαρτίου

Παράταση Προθεσμίας Υποβολής Αιτήσεων Υποψήφιων Διδασκόντων στο Πρόγραμμα Ενισχυτικής Διδασκαλίας για το Σχ. Έτος 2015-2016 (Έγγραφο)

Πρόσκληση για Υποβολή Αιτήσεων Υποψηφίων Διδασκόντων στο Πρόγραμμα Ενισχυτικής Διδασκαλίας για το Σχολικό Έτος 2015-2016 (Έγγραφο) (Αίτηση) (Πίνακες ΠΕ02-ΠΕ03-ΠΕ04.01-ΠΕ04.02) (Ανακοίνωση Διευθύνσης)

Ημερίδα Αποτίμησης Δράσεων «Εβδομάδα Πληροφορικής - Ώρα του Κώδικα» (Πρόσκληση - Πρόγραμμα)

Σεμινάριο Επιμόρφωσης Καθηγητών που οργανώνεται από την Υπεύθυνη Πολιτιστικών Θεμάτων σε Συνεργασία με το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, από 7 Μαρτίου μέχρι 10 Απριλίου 2016, με θέμα "Αναζητώντας το χαμένο χρόνο" (στις επιστήμες και στις τέχνες) (Αρχείο)

Υποκατηγορίες

Ανακοίνωση για αναπληρωτές - ωρομίσθιους εκπαιδευτικούς

Παρακαλούνται οι εκπαιδευτικοί (αναπληρωτές, ωρομίσθιοι) καθώς και το Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό - Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό που προσλαμβάνονται στη Δ.Δ.Ε. Α΄ Αθήνας, μέσω όλων των προγραμμάτων (ΕΣΠΑ, ΠΔΕ, Τακτικός Πρoϋπολογισμός), οι οποίοι δεν έχουν εγγραφεί στην υπηρεσία προσωπικής ενημέρωσης της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Α΄ Αθήνας (https://athena.net.gr/athena/personalinfo/), να εγγραφούν.

Το αργότερο μέχρι και την επόμενη ημέρα από την ανάληψη υπηρεσίας στη Δ.Δ.Ε. Α΄ Αθήνας, παρακαλούνται όλοι οι προσλαμβανόμενοι εκπαιδευτικοί να ελέγξουν και να ενημερώσουν τα προσωπικά τους στοιχεία, επιλέγοντας το εικονίδιο «ρυθμίσεις» και στη συνέχεια «Αλλαγή προσωπικών στοιχείων».

Για τυχόν προβλήματα στην εγγραφή, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με το τμήμα Μηχανογράφησης (τηλ. 210  52 22 281).

 Οδηγίες αλλαγής προσωπικών στοιχείων

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ -ΕΕΠ -ΕΒΠ - ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ -ΕΕΠ -ΕΒΠ - ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ (Αρχείο