ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Καθηγητών Πληροφορικής (Αρχείο)

Προγράμματα Σχολικών Δραστηριοτήτων (Έγγραφο) (Πράξη) (Πίνακας)

Χριστουγεννιάτικη Προσφορά Αγάπης 2015 - Πρόταση από την Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Α΄ Αθήνας (Αρχείο)

Μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Σχολικού Έτους 2015-16

(Εγκύκλιος) (Έντυπα Αιτήσεων) (Οδηγίες Διεύθυνσης)

Παρεμβάσεις για Θέματα Αγωγής Υγείας στις Σχολικές Μονάδες του Δήμου Ηλιούπολης (Έγγραφο)

Ανάρτηση Στοιχείων για την Εκτέλεση του Προϋπολογισμού της Δ.Δ.Ε. Α΄ Αθήνας για το χρονικό διάστημα 1/11 - 30/11/2015 (Αρχείο)

Σχολικές Μονάδες που συμμετέχουν στην Ημέρα Διαλόγου για μαθητές/τριες με θέμα «Για ένα Δημοκρατικό και Συμμετοχικό Σχολείο» (Αρχείο)

Εκπαιδευτικό Υλικό για Θέματα Διαταραχών Πρόσληψης Τροφής (Έγγραφο)

Συνεργασία Γραφείου Αγωγής Υγείας ΔΔΕ Α΄ Αθήνας με το Κέντρο Υγείας του Παιδιού Καισαριανής για το Σχολικό Έτος 2015-2016 (Έγγραφο)

Σεμινάριο για Εκπαιδευτικούς από τον Σ.Σ.Ν. A' Αθήνας με θέμα: «Επικοινωνία με Γονείς: Δυσκολίες και Προτάσεις» (Έγγραφο)

Υποκατηγορίες

Ανακοίνωση για αναπληρωτές - ωρομίσθιους εκπαιδευτικούς

Παρακαλούνται οι εκπαιδευτικοί (αναπληρωτές, ωρομίσθιοι) καθώς και το Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό - Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό που προσλαμβάνονται στη Δ.Δ.Ε. Α΄ Αθήνας, μέσω όλων των προγραμμάτων (ΕΣΠΑ, ΠΔΕ, Τακτικός Πρoϋπολογισμός), οι οποίοι δεν έχουν εγγραφεί στην υπηρεσία προσωπικής ενημέρωσης της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Α΄ Αθήνας (https://athena.net.gr/athena/personalinfo/), να εγγραφούν.

Το αργότερο μέχρι και την επόμενη ημέρα από την ανάληψη υπηρεσίας στη Δ.Δ.Ε. Α΄ Αθήνας, παρακαλούνται όλοι οι προσλαμβανόμενοι εκπαιδευτικοί να ελέγξουν και να ενημερώσουν τα προσωπικά τους στοιχεία, επιλέγοντας το εικονίδιο «ρυθμίσεις» και στη συνέχεια «Αλλαγή προσωπικών στοιχείων».

Για τυχόν προβλήματα στην εγγραφή, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με το τμήμα Μηχανογράφησης (τηλ. 210  52 22 281).

 Οδηγίες αλλαγής προσωπικών στοιχείων

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ -ΕΕΠ -ΕΒΠ - ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ -ΕΕΠ -ΕΒΠ - ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ (Αρχείο