ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση κενής θέσης Διευθυντή/ντριας στο Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο Αθηνών της Δ/νσης Δ/θμιας Εκπ/σης Α΄ Αθήνας

(ΑΔΑ: 78ΤΧ4653ΠΣ-3ΥΠ78ΤΧ4653ΠΣ-3ΥΠ)(Υπόδειγμα δήλωσης)

Ανακοίνωση ανάρτησης πινάκων υποψηφίων Περ/κών Δ/ντών Εκπ/σης (αρχείο)

Σεμινάριο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, σε συνεργασία με το ΚΠΕ Αργυρούπολης (αρχείο)

Μετακόμιση Δ.Δ.Ε. Α΄ Αθήνας (αρχείο)

Σεμινάρια για ευαισθητοποίηση εκπαιδευτικών σε θέματα Πρώτων Βοηθειών

Πρώτες Βοήθειες  (Αρχείο)

Αίτηση Συμμετοχής σε σεμινάριο για πρώτες βοήθειες (Αρχείο)

 

ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΑΣ

Αρχείο

Υποβολή ενστάσεων κατά αξιολογικών πινάκων Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης (αρχείο)

Ανάρτηση στοιχείων σχετικών με την εκτέλεση του προϋπολογισμού εξόδων της Δ/νσης Δ.Ε. Α΄ Αθήνας (Ε.Φ. 1019-201-9920500), που αφορούν το χρονικό διάστημα 1/1/2019 - 31/1/2019 (Αρχείο

Μετακόμιση Δ.Δ.Ε. Α΄ Αθήνας (αρχείο)

Πρόσκληση υποβολής αίτησης απόσπασης εκπαιδευτικών ΠΕ11 για την πλήρωση θέσεων Υπευθύνων Φυσικής Αγωγής και Σχολικού Αθλητισμού της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Α΄ Αθήνας (ΑΔΑ: 63ΗΙ4653ΠΣ-7Τ9)