ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

13 Οκτωβρίου, Διεθνής Ημέρα Πρόληψης Επιπτώσεων Καταστροφών (Αρχείο)

Ανακοίνωση για ΚΠγ Μαΐου 2015 (Αρχείο)

Ημερίδες για Εκπαιδευτικούς Τμημάτων Ένταξης και Προσωπικού ΣΜΕΑΕ Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Αρχείο)

Ανάρτηση Στοιχείων για την Εκτέλεση του Προϋπολογισμού της Δ.Δ.Ε. Α΄ Αθήνας για το χρονικό διάστημα 1/9 - 30/9/2015 (Αρχείο)

Ενημέρωση για το Γραφείο Αγωγής Υγείας της ΔΔΕ Α΄ Αθήνας (Αρχείο)

Παρεμβάσεις Ευαισθητοποίησης σε Θέματα Αγωγής Υγείας (Αρχείο)

Παρεμβάσεις Ευαισθητοποίησης σε Θέματα Σεξουαλικής Αγωγής και Αναπαραγωγικής Υγείας (Αρχείο)

Πανελλήνια Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού (Αρχείο 1) (Αρχείο 2) (Αρχείο 3)

Υποτροφίες 2015-2016 για Προπτυχιακές, Μεταπτυχιακές και Διδακτορικές Σπουδές στο Πανεπιστήμιο του Μιλάνου της Ιταλίας

(Αρχείο 1) (Αρχείο 2)

Προσωρινοί Πίνακες Υποψηφίων Αναπληρωτών και Ωρομισθίων Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) για Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και ΚΕ.Δ.Δ.Υ. της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Αττικής

(Έγγραφο) (Πράξη Κατάρτισης)

(Προσωρινοί Πίνακες ΕΒΠ) (Προσωρινοί Πίνακες ΕΕΠ) (Πίνακας Απορριφθέντων)

(Έντυπο Ένστασης Μοριοδότησης)

Υποκατηγορίες

Ανακοίνωση για αναπληρωτές - ωρομίσθιους εκπαιδευτικούς

Παρακαλούνται οι εκπαιδευτικοί (αναπληρωτές, ωρομίσθιοι) καθώς και το Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό - Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό που προσλαμβάνονται στη Δ.Δ.Ε. Α΄ Αθήνας, μέσω όλων των προγραμμάτων (ΕΣΠΑ, ΠΔΕ, Τακτικός Πρoϋπολογισμός), οι οποίοι δεν έχουν εγγραφεί στην υπηρεσία προσωπικής ενημέρωσης της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Α΄ Αθήνας (https://athena.net.gr/athena/personalinfo/), να εγγραφούν.

Το αργότερο μέχρι και την επόμενη ημέρα από την ανάληψη υπηρεσίας στη Δ.Δ.Ε. Α΄ Αθήνας, παρακαλούνται όλοι οι προσλαμβανόμενοι εκπαιδευτικοί να ελέγξουν και να ενημερώσουν τα προσωπικά τους στοιχεία, επιλέγοντας το εικονίδιο «ρυθμίσεις» και στη συνέχεια «Αλλαγή προσωπικών στοιχείων».

Για τυχόν προβλήματα στην εγγραφή, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με το τμήμα Μηχανογράφησης (τηλ. 210  52 22 281).

 Οδηγίες αλλαγής προσωπικών στοιχείων

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ -ΕΕΠ -ΕΒΠ - ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ -ΕΕΠ -ΕΒΠ - ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ (Αρχείο