ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση κενής - κενούμενης θέσης Υποδιευθυντή/τριας στην ΔΔΕ Α΄ Αθήνας

(ΑΔΑ: 66ΨΨ4653ΠΣ-ΒΗΘ) (Αίτηση) (Υπεύθυνη Δήλωση) (Εφαρμογή του ν.4547/2018)

(Ν 4547 2018 ΦΕΚ 102 τ.Α) (ΦΕΚ 4412 τ.Β/3-10-2018)

Διευκρινίσεις σχετικά με την επιλογή υποψηφίων για τις θέσεις Υπευθύνων Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών, Υπευθύνων Φυσικής Αγωγής και Σχολικού Αθλητισμού και Υπευθύνων Εργαστηριακών Κέντρων Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Φ.Ε.) (αρχείο)

Ανακοίνωση Ίδρυσης Καλλιτεχνικού Γυμνασίου Αθηνών (Αρχείο)

Προκήρυξη επιλογής υπευθύνων Φυσικής Αγωγής και Σχολικού Αθλητισμού (Φ.Σ.ΣΧ.Α.)

(ΑΔΑ: 6ΞΗ34653ΠΣ-ΝΔΥ) (Αίτηση) (Υπεύθυνη Δήλωση) (Χρονοδιάγραμμα)

(ΦΕΚ 116131_2_222180ΓΔ4/31-12-2018 Φυσικής Αγωγής) (ΦΕΚ 102A/12-06-2018)

Προκήρυξη επιλογής με απόσπαση υπευθύνων Ε.Κ.Φ.Ε

(ΑΔΑ: 6ΣΩΜ4653ΠΣ-ΘΚΙ) (Αίτηση) (Υπέυθυνη Δήλωση) (Χρονοδιάγραμμα)

(ΦΕΚ 5934_31-12-2018 Ε.Κ.Φ.Ε) (Ν_4547_2018_ΦΕΚ 102_τ.Α)

Προκήρυξη για την πλήρωση θέσεων Υπευθύνων Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Α΄ Αθήνας

(ΑΔΑ: ΨΒΕΓ4653ΠΣ-ΖΟΨ) (Αίτηση) (Υπεύθυνη δήλωση) (ΦΕΚ 5919/31-12-2018 Υπευθύνοι Πληροφορικής) (Εγκύκλιος)

Συγχαρητήρια επιστολή Διαπολιτισμικού για διάκριση στη δράση Brights 2018 (Αρχείο)

Έγκριση συνεργασίας  Αγωγής Υγείας ΔΔΕ Α΄ Αθήνας με  το Κέντρο Υγείας του Παιδιού Καισαριανής για το σχολικό έτος 2018-2019 (αρχείο)

Στοιχεία σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού εξόδων της Δ/νσης Δ.Ε. Α΄ Αθήνας (Ε.Φ. 90 06 182), που αφορούν το χρονικό διάστημα 1/12/2018 - 31/12/2018 (αρχείο)

ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΙΣ 24-1-19 (Αρχείο)