ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Ανακοίνωση για ανάληψη υπηρεσίας αποσπασμένων εκπαιδευτικών

Δήλωση προτίμησης για επιτήρηση στις Επαναληπτικές Πανελλαδικές Εξετάσεις και στις Πανελλαδικές Εξετάσεις Ελλήνων του Εξωτερικού. Έγγραφο 

Ανάρτηση στοιχείων σχετικών με την εκτέλεση του προϋπολογισμού εξόδων της Δ/νσης Δ.Ε. Α΄ Αθήνας (Ε.Φ. 1019-201-9920500), τα οποία αφορούν το χρονικό διάστημα 1/7/2019 - 31/7/2019 (έγγραφο)

Πρόσκληση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τοποθέτηση στο Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο Αθηνών (Αρχείο)

Αιτήσεις για μεταθέσεις  ΕΕΠ - ΕΒΠ (Αρχείο)

Πρόσληψη οδηγών συνοδών για τις ΣΜΕΑΕ (Αρχείο1) (Αρχείο2) (Αρχείο3)

Aνάρτηση στοιχείων σχετικών με την εκτέλεση του προϋπολογισμού εξόδων της Δ/νσης Δ.Ε. Α΄ Αθήνας (Ε.Φ. 1019-201-9920500), τα οποία αφορούν το χρονικό διάστημα 1/6/2019 - 30/6/2019   ΑΔΑ

Προσωρινή τοποθέτηση  εκπαιδευτικών (αρχείο)

Ανακοίνωση πράξης ανάληψης εκπαιδευτικών που μετατέθηκαν στην ΔΔΕ Α΄ Αθήνας (Αρχείο)

Εξεταστικά κέντρα ειδικών μαθημάτων (εκτός του μαθήματος των Αγγλικών) και των προφορικά εξεταζομένων (αρχείο)

Υποκατηγορίες

Ανακοίνωση για αναπληρωτές - ωρομίσθιους εκπαιδευτικούς

Παρακαλούνται οι εκπαιδευτικοί (αναπληρωτές, ωρομίσθιοι) καθώς και το Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό - Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό που προσλαμβάνονται στη Δ.Δ.Ε. Α΄ Αθήνας, μέσω όλων των προγραμμάτων (ΕΣΠΑ, ΠΔΕ, Τακτικός Πρoϋπολογισμός), οι οποίοι δεν έχουν εγγραφεί στην υπηρεσία προσωπικής ενημέρωσης της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Α΄ Αθήνας (https://athena.net.gr/athena/personalinfo/), να εγγραφούν.

Το αργότερο μέχρι και την επόμενη ημέρα από την ανάληψη υπηρεσίας στη Δ.Δ.Ε. Α΄ Αθήνας, παρακαλούνται όλοι οι προσλαμβανόμενοι εκπαιδευτικοί να ελέγξουν και να ενημερώσουν τα προσωπικά τους στοιχεία, επιλέγοντας το εικονίδιο «ρυθμίσεις» και στη συνέχεια «Αλλαγή προσωπικών στοιχείων».

Για τυχόν προβλήματα στην εγγραφή, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με το τμήμα Μηχανογράφησης (τηλ. 210  52 22 281).

 Οδηγίες αλλαγής προσωπικών στοιχείων

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ -ΕΕΠ -ΕΒΠ - ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ -ΕΕΠ -ΕΒΠ - ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ (Αρχείο