ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Προκήρυξη πλήρωσης κενούμενης θέσης Υποδιευθυντή/ντριας Σχολικής Μονάδας της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Α΄ Αθήνας

(ΑΔΑ: ΨΓΞ64653ΠΣ-73Ω) (Εφαρμογή_του_ν.4547_2018) (Ν_4547_2018_ΦΕΚ 102_τ.Α) (ΦΕΚ 4412_τ.Β_3-10-2018)

(Αίτηση Υποδιευθυντών ΔΔΕ Α ΑΘΗΝΑΣ) (ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ)

Προκήρυξη για την πλήρωση των θέσεων Διευθυντών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αρχείο

Τοποθετήσεις εκπαιδευτικών 13-03-2019 (Αρχείο)

Προκήρυξη Προϊσταμένου Εκπαιδευτικών Θεμάτων ΔΔΕ Α' Αθήνας (ΑΔΑ: Ψ6Μ94653ΠΣ-ΞΣΗ) (Υπεύθυνη Δήλωση) (Αίτηση)

Σεμινάριο με θέμα «Αντισεισμική Προστασία σχολικών Μονάδων»  Αρχείο Ανακοινοποίηση στο Ορθό

Πιλοτικό πρόγραμμα ευαισθητοποίησης σε θέματα έμφυλων ταυτοτήτων (Ορλάντο για σχολεία β)(αρχείο)

Ανάρτηση στοιχείων σχετικών με την εκτέλεση του προϋπολογισμού εξόδων της Δ/νσης Δ.Ε. Α΄ Αθήνας (Ε.Φ. 1019-201-9920500), που αφορούν το χρονικό διάστημα 1/2/2019 - 28/2/2019 (αρχείο)

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση κενής θέσης Διευθυντή/ντριας στο Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο Αθηνών της Δ/νσης Δ/θμιας Εκπ/σης Α΄ Αθήνας

(ΑΔΑ: 78ΤΧ4653ΠΣ-3ΥΠ78ΤΧ4653ΠΣ-3ΥΠ)(Υπόδειγμα δήλωσης)

Ανακοίνωση ανάρτησης πινάκων υποψηφίων Περ/κών Δ/ντών Εκπ/σης (αρχείο)

Σεμινάριο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, σε συνεργασία με το ΚΠΕ Αργυρούπολης (αρχείο)

Υποκατηγορίες

Ανακοίνωση για αναπληρωτές - ωρομίσθιους εκπαιδευτικούς

Παρακαλούνται οι εκπαιδευτικοί (αναπληρωτές, ωρομίσθιοι) καθώς και το Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό - Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό που προσλαμβάνονται στη Δ.Δ.Ε. Α΄ Αθήνας, μέσω όλων των προγραμμάτων (ΕΣΠΑ, ΠΔΕ, Τακτικός Πρoϋπολογισμός), οι οποίοι δεν έχουν εγγραφεί στην υπηρεσία προσωπικής ενημέρωσης της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Α΄ Αθήνας (https://athena.net.gr/athena/personalinfo/), να εγγραφούν.

Το αργότερο μέχρι και την επόμενη ημέρα από την ανάληψη υπηρεσίας στη Δ.Δ.Ε. Α΄ Αθήνας, παρακαλούνται όλοι οι προσλαμβανόμενοι εκπαιδευτικοί να ελέγξουν και να ενημερώσουν τα προσωπικά τους στοιχεία, επιλέγοντας το εικονίδιο «ρυθμίσεις» και στη συνέχεια «Αλλαγή προσωπικών στοιχείων».

Για τυχόν προβλήματα στην εγγραφή, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με το τμήμα Μηχανογράφησης (τηλ. 210  52 22 281).

 Οδηγίες αλλαγής προσωπικών στοιχείων

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ -ΕΕΠ -ΕΒΠ - ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ -ΕΕΠ -ΕΒΠ - ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ (Αρχείο