ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Μετακόμιση Δ.Δ.Ε. Α΄ Αθήνας (αρχείο)

Σεμινάρια για ευαισθητοποίηση εκπαιδευτικών σε θέματα Πρώτων Βοηθειών

Πρώτες Βοήθειες  (Αρχείο)

Αίτηση Συμμετοχής σε σεμινάριο για πρώτες βοήθειες (Αρχείο)

 

ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΑΣ

Αρχείο

Υποβολή ενστάσεων κατά αξιολογικών πινάκων Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης (αρχείο)

Ανάρτηση στοιχείων σχετικών με την εκτέλεση του προϋπολογισμού εξόδων της Δ/νσης Δ.Ε. Α΄ Αθήνας (Ε.Φ. 1019-201-9920500), που αφορούν το χρονικό διάστημα 1/1/2019 - 31/1/2019 (Αρχείο

Μετακόμιση Δ.Δ.Ε. Α΄ Αθήνας (αρχείο)

Πρόσκληση υποβολής αίτησης απόσπασης εκπαιδευτικών ΠΕ11 για την πλήρωση θέσεων Υπευθύνων Φυσικής Αγωγής και Σχολικού Αθλητισμού της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Α΄ Αθήνας (ΑΔΑ: 63ΗΙ4653ΠΣ-7Τ9)

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση κενής - κενούμενης θέσης Υποδιευθυντή/τριας στην ΔΔΕ Α΄ Αθήνας

(ΑΔΑ: 66ΨΨ4653ΠΣ-ΒΗΘ) (Αίτηση) (Υπεύθυνη Δήλωση) (Εφαρμογή του ν.4547/2018)

(Ν 4547 2018 ΦΕΚ 102 τ.Α) (ΦΕΚ 4412 τ.Β/3-10-2018)

Διευκρινίσεις σχετικά με την επιλογή υποψηφίων για τις θέσεις Υπευθύνων Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών, Υπευθύνων Φυσικής Αγωγής και Σχολικού Αθλητισμού και Υπευθύνων Εργαστηριακών Κέντρων Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Φ.Ε.) (αρχείο)

Ανακοίνωση Ίδρυσης Καλλιτεχνικού Γυμνασίου Αθηνών (Αρχείο)

Υποκατηγορίες

Ανακοίνωση για αναπληρωτές - ωρομίσθιους εκπαιδευτικούς

Παρακαλούνται οι εκπαιδευτικοί (αναπληρωτές, ωρομίσθιοι) καθώς και το Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό - Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό που προσλαμβάνονται στη Δ.Δ.Ε. Α΄ Αθήνας, μέσω όλων των προγραμμάτων (ΕΣΠΑ, ΠΔΕ, Τακτικός Πρoϋπολογισμός), οι οποίοι δεν έχουν εγγραφεί στην υπηρεσία προσωπικής ενημέρωσης της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Α΄ Αθήνας (https://athena.net.gr/athena/personalinfo/), να εγγραφούν.

Το αργότερο μέχρι και την επόμενη ημέρα από την ανάληψη υπηρεσίας στη Δ.Δ.Ε. Α΄ Αθήνας, παρακαλούνται όλοι οι προσλαμβανόμενοι εκπαιδευτικοί να ελέγξουν και να ενημερώσουν τα προσωπικά τους στοιχεία, επιλέγοντας το εικονίδιο «ρυθμίσεις» και στη συνέχεια «Αλλαγή προσωπικών στοιχείων».

Για τυχόν προβλήματα στην εγγραφή, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με το τμήμα Μηχανογράφησης (τηλ. 210  52 22 281).

 Οδηγίες αλλαγής προσωπικών στοιχείων

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ -ΕΕΠ -ΕΒΠ - ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ -ΕΕΠ -ΕΒΠ - ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ (Αρχείο