Εκτύπωση

Yποβολή αίτησης και δικαιολογητικών υποψηφίων εκπαιδευτικών ΤΕ/ΔΕ που αφορούν τις Προκηρύξεις του ΑΣΕΠ με αριθμ. (1ΓΤ-2020) (αίτηση ΤΕ) και (2ΓΔ) (αίτηση ΔΕ)