ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Ανακήρυξη υποψηφίων αιρετών ΠΥΣΔΕ 2018 (αρχείο)

Προσωρινή Τοποθέτηση Εκπαιδευτικού 2 (Αρχείο)

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Πλήρωση Κενών Θέσεων Υποδιευθυντριών/ών Σχολικών Μονάδων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Α΄ Αθήνας

(Προκήρυξη Διεύθυνσης) (Ν. 4327/2015) (Ν. 4473/2017) (Εγκύκλιος) (Υπουργική Απόφαση)

Διάθεση για Συμπλήρωση Ωραρίου 2 (Αρχείο)

Διάθεση για Συμπλήρωση Ωραρίου (Αρχείο)

Δικαιολογητικά και Οδηγίες Συνταξιοδότησης 2018 (Αρχεία σε μορφή .zip)

Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων για ολική ή μερική Διάθεση Εκπαιδευτικών για την Κάλυψη του υποχρεωτικού τους Διδακτικού Ωραρίου σε Δημόσια Ι.Ε.Κ. (Έγγραφο) (Αίτηση)

Αιτήσεις Μετάθεσης 2017-18 μετά από Ενστάσεις (από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ) (Μουσικά Σχολεία) (Καλλιτεχνικά Σχολεία) (ΣΜΕΑΕ-ΚΕΔΔΥ)

Κατάλογοι Αιτήσεων Μετάθεσης 2017-18 (από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ) (Καλλιτεχνικά) (Μουσικά) (ΣΜΕΑΕ-ΚΕΔΔΥ)

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Πλήρωση κενών Θέσεων Υποδιευθυντριών/ών Σχολικών Μονάδων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Α΄ Αθήνας

(Προκήρυξη Διεύθυνσης) (Ν. 4327/2015) (Ν. 4473/2017) (Εγκύκλιος) (Υπουργική Απόφαση)