Πλήρωση Κενών Θέσεων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Α΄ Αθήνας

(Πίνακας Υποψήφιων Διευθυντών που έχουν κατά Περίπτωση τα Τυπικά Προσόντα)

(Υποψήφιοι Διευθυντές ανά Σχολείο)

(Πίνακας Αντικειμενικών Μορίων Υποψηφίων Διευθυντών)