Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Πλήρωση Κενών Θέσεων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Α΄ Αθήνας

(Προκήρυξη) (Υπεύθυνη Δήλωση) (Αίτηση) (Χρονοδιάγραμμα)