Κύρωση Πίνακα Επιλογής Υποψηφίων Διευθυντών Σχολικής Μονάδας της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Α΄ Αθήνας (Αρχείο)