Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Πλήρωση Κενής Θέσης Τοποθέτησης Προσωρινού Διευθυντή στο Μουσικό Σχολείο Αθηνών της Δ.Δ.Ε. Α΄ Αθήνας (Έγγραφο) (Αίτηση) (Υπεύθυνη Δήλωση)