Μοριοδότηση Υποψηφίων Διευθυντών Μετά τις Ενστάσεις (Αναλυτική) (Με όλες τις Επιλογές)