Υποψήφιοι Διευθυντές μετά την Ψηφοφορία (Αρχείο) (Ενστάσεις)