Δήλωση για Προτίμηση Επιτήρησης στο ΚΠγ Νοεμβρίου 2016 (Αρχείο)