Ανακήρυξη Υποψηφίων Αιρετών Εκπροσώπων στο Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Α΄ Αθήνας (Αρχείο)