Συγκρότηση Τριμελών Εφορευτικών Επιτροπών για τις Εκλογές ΠΥΣΔΕ Α΄ Αθήνας, ΑΠΥΣΔΕ Αττικής & ΚΥΣΔΕ και Ορισμός Περιοχών & Σχολείων Αρμοδιότητάς τους (Αρχείο)