Προκήρυξη Θέσεων Υπευθύνων Τομέων Ε.Κ. της Δ/νσης Δ.Ε. Α΄ Αθήνας (Έγγραφο Διεύθυνσης) (Εγκύκλιος 1) (Εγκύκλιος 2)