Ανακοινοποίηση στο Ορθό ως προς την Εκδίκαση Ένστασης (Αρχείο)