Ανακοίνωση για τα Λειτουργικά Κενά και Υποβολή Αιτήσεων (Αρχείο)