Διόρθωση ως προς την Ανακοίνωση για την Υποβολή Αίτησης σε Λειτουργικά Κενά (Αρχείο)